Muppejoffer vu Schieren, d’Ed!

MuppejofferSchieren1

MuppejofferSchieren3
(fir d’Foto méi grouss ze machen, op d’Foto klicken w.e.g.)

Säit September 2018 ass dës schéi Muppejoffer am Raum Schieren ëmmer rëm gesiicht ginn an et ware verschidden Déiereschutzorganisatiounen am Asaz fir et anzefänken.

Eng léif Awunnerin huet gehollef de Mupp unzefidderen an huet sou dem Déierenasyl an enger Bénévole vun eis gehollef, de Mupp mat eiser nei ugeschaaftener Liewendfall ze fänken.

MuppejofferSchieren2

D’Fal stung knaps een Dag op der Plaz, do souz de Mupp den Donneschden (20.12.2018) zu eiser Freed och schon dran.

Et ass eng schei Muppejoffer, déi net gechipt ass, an déi ganz ängstlech an zréckhalend ass.

Am Asyl gëtt déi arem Séil lo gutt ëmsuergt an opgepäppelt.

D’Meedchen ass vun der Madame, déi de Mupp ugefiddert huet, op den Numm Ed gedeeft ginn.

Comments are closed.